Case-studie distribusjon kanal ledelsen alaska state trooper nading